You are currently viewing Oprosti mi Bože

Oprosti mi Bože

Oprosti mi Bože za sve grehe moje,

znane i neznane što sam počinio tebi,

tebi i sebi jer nisam znao.

 Znam samo

koliko sam nevažan i nebitan,

u svetu ovom.

I koliko sam grešan a ni sam

nisam svestan grešnosti svoje,

oprosti mi Bože…

Ponekad skrenem sa puta tvog,

i učinim tebi nepravdu

koju ne želim nikome činiti,

jer želim pravedan biti

na putu svom,

Bože oprosti mi…

Oprosti što nisam srećan

koliko bi trebao biti,

što ištem piće razuzdano,

 i biće moje

sputavam celo.

Bože oprosti mi,

želim samo nadahnut biti

I nekoga usrećiti pored sebe,

i hlebom svojim nahraniti

s ljubavlju obogatiti

dušu ljubavi željnu.

Jer svi smo mi

željni ljubavi  tvoje.

Bože oprosti mi…

Ostavite odgovor