You are currently viewing Znatiželja

Znatiželja

Slušajući sebe
pronašao sam tebe,
u oku tvom
video sam sebe,
u zagrljaju tvom.

Slušajući sebe.
pokušavao sam
da razumem tebe,
slušajući sebe
otkrio sam koliko istina
može skriti pravu istinu
o sebi.

Slušajući sebe
zavoleo sam tebe,
i sad slušam sebe
i mislim,,,

Ostavite odgovor