You are currently viewing Suština

Suština

Polako samo polako

koračam ka svojim snovima,

udaljavajući se od stvarnosti

hodam ka vlastitoj istini,

koju sam tražio u tebi.

 

Otkopčavam dugme na košulji,

kao da me steže

stiska  negde

u grudima,

dišem…

 

I ovo što pišem možda je samo san

il iluzija

stvarnosti,

 radost

il spokoj

svesti koja

lagano dogoreva,

jer sneva…

Ostavite odgovor