Početak

Volim teo koliko te volim!Volim tvoj pokret rukei pogled u daljinu,gde tražiš nekoganekoga ko je sa tobomtu negdeu zagrljaju srca svog. Mislila si da ću otićiokrenuti ledja i odšetatia nisam. Nisamželeo sruštisve…

Continue ReadingPočetak

Verovao sam

Verovao sam da je ljubavnešto što se srcem nosi,verovao sam da je osmehnešto sto se donosiu pesmama,u darovimau mislima uu znakovima koji odajutajne.U mislima koji se dodirujuU tajnim uzdasima,u toplim…

Continue ReadingVerovao sam

Senke ljubavi

Lepo je sve tošto mi govoriš,i tvoje rečizvuče poput tebe.Lepršave zanosneponosne.I lepo je to što si nasmejanai znaš,da ti srce ne zebeza ljubav moju,koju ti darujemjako.Radujem sekao malo deteosmehu tvom,i govorimzborimu…

Continue ReadingSenke ljubavi

ljubavi

I ti si znalada ljubav nije šalamoja ljubav kada zaboli,bol je samo moja.Tu nema namerenit spokojato je samo ljubav,ljubav koja se gubikada ne ljubiš,onoga koga voliš.I kada zabolivoliš,I kada nestanešvolišI…

Continue Readingljubavi

Mislio sam

Mislio samda je ljubavnešto što se ne možea možei mora…Mislio sam da je sreća,nešto štoje deo razgovorasvakoga od nas.Nas koji imamo,šta dati.Mislio sam daje onošto nam se uskratisamo deo,onoga što…

Continue ReadingMislio sam