San

Ne volim kada si samakada ti niko ne možeruku pružiti,zagrliti iutešiti,jer to si samo ti.Mlada i tihadama koja sada samanegde,tihuje u srcusvom. Ne volim kada si tužnajer i ja sam tadatužan…

Continue ReadingSan

Pismo

Pišem pismotebi.dok u meni plamen ljubavi gori.Koji peče bukti vuče me ka tebilagano gorim…  Pisem pismorazdragano,u dubini  vidimsamo oči tvoje,duboke plavekao more, mile tople.I vidim razdraganosmeh tvoj,i zanos sakojim mi govorišda me želiš voliš.I vidim …

Continue ReadingPismo

U osvit zore

Tvoje tople očitvoje rečitople,tvoj glaskao slavuja poj.I zov ljubavišto rušimoj spokoj,u tišininoćiove.  Nas dvojena mesečini beloju osvit zore.Talasi širokiduboko more,ne može sakritisve ono što krijemo mi.U svojim srcimau svoiim nedrimau snovima…Misleći…

Continue ReadingU osvit zore

OSEĆAJ

Zrikavci u tihoj noći, gledam u tminu. Zagorelo sećanje vuče me ka prošlosti, koja gmiže kroz vene moje. I vodi putem sivim, Tražim… Noć,je topla letnja tumaram gledam tražim i…

Continue ReadingOSEĆAJ

Sastanak

Magla jesve se pretvorilou belo,tama i mesečinai moje čelotoplo jeu ovom mraku mrklom.Tumaram šetamparkom,lišće pod stopalimašušti,i moji snovi pustikoračam. Poneki huk u daljinikao zov sa visine,neke pticeu letuil neke divljači,što se…

Continue ReadingSastanak

Dar s ljubavlju

Darujmo ono što imamo,a nemamo.Jer to smosamo mimi koji smočas srećničas nesrećni. Čas veselia cas tužni,i obicno nismonikome duzni,sem samomesebi. Jertebi i meniništa  potrebno nije,sem tebe i mene. Darujmo i uživajmou darovima svojim,što s…

Continue ReadingDar s ljubavlju

Snovi

Verovao samda samposebno nekome drag.Dušom kročio srcem leteosebe dao ipao.U tom ponorunestao… U zagrljajunestvarnogsam te večeri... Ne nisam slomionista,samo sam dodirnuodno.I srcem zagrliosnove,snovekoje sam sanjaoa snovi nestalizajedna satobom... Stisnite ovde

Continue ReadingSnovi